top of page

OMGAAN MET DEMENTIE

“Het was een hele geruststelling dat de dementieconsulent van AIMÉ aanwezig was bij de indicatiestelling voor het bekomen van de mantelzorgpremie. Zij verhelderde de problematiek van mijn man met dementie. Zelf ben ik 80 en ik begrijp dat allemaal niet meer zo goed. Zij houdt ook onze enige zoon die in het buitenland woont op de hoogte over hoe de zorg verloopt.”

— Chris

VORMING & WORKSHOPS

 

“Tijdens een interessante gespreksavond werden onze leden geïnformeerd over hun rechten nu en later als patiënt en als oudere. Het was de bedoeling om de aanwezigen te laten stilstaan bij een aantal situaties waarmee men als patiënt of als oudere kan geconfronteerd worden. Veel problemen kunnen vermeden worden door vooraf een aantal maatregelen te nemen, zoals het aanstellen van een vertrouwenspersoon en/of een gevolmachtigde. Er werden twee afzonderlijke luiken toegelicht namelijk het aspect van de gezondheidszorg en het financieel aspect of het beheer van de bezittingen. De meeste aandacht ging uit naar rechten binnen de gezondheidszorg, omdat de meeste mensen hier ook het minst van op de hoogte zijn. Waarom is het verstandig om op een bepaald ogenblik een vertrouwenspersoon aan te stellen die ons kan bijstaan indien het moeilijker wordt alles te begrijpen? Waarom en wanneer een vertegenwoordiger aanstellen om voor onze rechten op te komen als we het zelf niet meer kunnen? Op al deze vragen werd een duidelijk antwoord gegeven door Nicole Cant, zelf lid van Markant Kieldrecht, met een jarenlange ervaring als verantwoordelijke in de thuiszorg. Ze behaalde een bachelor-na-bachelor in de psychosociale gerontologie. De aanwezigen werden toch wel een beetje wakker geschud, maar weten nu dat ze zich met de juiste aanpak perfect kunnen wapenen tegen hun oude dag.”

Geertje Van Pottelberghe
Voorzitster Markant Kieldrecht

bottom of page